Prezentacja profesora Ossowskiego

https://drive.google.com/file/d/0B2gKL3HAf2R9emc2NUNUWTNtdlE/view?usp=sharing

Tezy

PASJA

Palenie

Alkohol

Seks

Jedzenie

Aktywność ruchowa

 

TASAK

Tytoń

Alkohol

Seks

Aktywność ruchowa

Karma

Radio PIK Inauguracja działalności Sejmiku Profilaktyki Onkologicznej

http://www.radiopik.pl/2,26507,inauguracja-dzialalnosci-sejmiku-profilaktyki-on&s=1&si=1&sp=1

Samorządni: 4.03.2015

http://bydgoszcz.tvp.pl/19114412/4032015

Protokół posiedzenia Sejmiku profilaktyki onkologicznej Zakład Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy 06.02.2015 r.

W dniu 06.02.2015 r., w Zakładzie Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Centrum Onkologii im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy,odbyło się spotkanie inaugurujące Sejmik profilaktyki onkologicznej w województwie kujawsko -pomorskim. W pierwszym posiedzeniu sejmiku uczestniczyli:

 •  prof. dr hab. Roman Ossowski – Kierownik Katedry i Zakładu Psychologii Klinicznej Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu – Przewodniczący SPO
 •  dr n.med. Tomasz Mierzwa – Koordynator Zakładu Profilaktyki i Promocji Zdrowia (ZPiPZ), Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 •  pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
 • prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek Klawe – Kierownik Katedry i Zakładu Higieny i Epidemiologii Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu
 • dr n. o zdr. inż. Jerzy Kasprzak - Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Bydgoszczy
 • Pani Danuta Brzózka-Ciechanowska - Przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty
 • Pani Barbara Nawrocka - Rzecznik Prasowy Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
 • Pan Tomasz Pietraszak - Dyrektor TVP Oddział w Bydgoszczy
 • Pani Barbara Kozber - TVP Oddział Bydgoszcz, Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia"
 • Pani Małgorzata Rogatty - TVP Oddział Bydgoszcz, Stowarzyszenie "Dziennikarze dla Zdrowia"
 • Pani Magdalena Jasińska - Radio PIK
 • Pani Hanna Sowińska – Gazeta Pomorska.

 

W ramach spotkania, dr n.med. Tomasz Mierzwa powitał przybyłych gości oraz przypomniał ideę sejmiku (prezentacja multimedialna), którego celem jest zintensyfikowanie wszelkich działań edukujących społeczność lokalną i przybliżanie jej zagadnień profilaktyki, w celu podniesienia poziomu świadomości zdrowotnej, jak również współpraca jednostek samorządowych przy wsparciu organizacji i fundacji pozarządowych i innych. Prof. dr hab. Roman Ossowski zwrócił uwagę natomiast na kwestie skonkretyzowania programu, umacnianiu zasobów, kreowaniu aktywów ludzkich. Do najistotniejszych ustaleń spotkania należą: - opracowanie materiałów edukacyjnych w formie drukowanej i elektronicznej (prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek Klawe); - uruchomienie Programu profilaktyki onkologiczno-sanitarnej – pilotażowego programu dla Bydgoszczy, przy wsparciu pracodawców Pomorza i Kujaw (ze strony Centrum Onkologii: Pani Agnieszka Kowalska-Bartnik, ze strony Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy: Pani Agnieszka Noculak); - uruchomienie działań na rzecz podjęcia ponownej inicjatywy ustawodawczej, wymagającej umieszczenia profilaktycznych badań onkologicznych na liście badań medycyny pracy (głos w dyskusji – Pani red. Hanna Sowińska); - organizacja w 2015 r. warsztatów naukowo-szkoleniowych dla różnych grup społecznych i zawodowych (nauczycieli, studentów, środowisk dziennikarskich); - organizacja warsztatów Stowarzyszenia Dziennikarze dla zdrowia w roku 2015 w Bydgoszczy oraz ewentualnie konferencji tego środowiska pt. „Polka w Europie” w roku 2016 (red. Małgorzata Rogatty, red. Barbara Kozber); - organizacja na przełomie 2015/2016 r. regionalnej lub ogólnopolskiej konferencji „Profilaktyka i edukacja w medycynie”, w oparciu o doświadczenia WSSE i ZPiPZ w Bydgoszczy; - nawiązanie kontaktu z Marszałkiem Woj. Kuj.-Pom. Oraz z niektórymi przedstawicielami samorządów (prof. dr hab. Roman Ossowski, dr n.med. Tomasz Mierzwa); - pilotażowe zajęcia warsztatowe ze studentami Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy UMK w Toruniu (prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek Klawe); - uruchomienie mediów elektronicznych jako celowanych kanałów dotarcia m.in. do młodzieży (Facebook, YouTube) – głos w dyskusji Pan Tomasz Pietraszak; - wspólna realizacja programów edukacyjnych przez Centrum Onkologii i WSSE w pionie oświatowym, pod patronatem Kuratorium Oświaty. Ustalono, że kolejne posiedzenia sejmiku będą ogłaszane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej artykułów…

Dodatkowe informacje