Informacje o Populacyjnym programie profilaktyki raka piersi

Program ten kierowany jest do Pań pomiędzy 50 a 69 rokiem życia, raz na 24 miesięcy.

CEL: wykrycie wczesnych zmian we wczesnej fazie choroby.

CO TO JEST MAMMOGRAFIA: jest podstawową metoda diagnostyki zmian w piersiach, polegająca na wykonaniu zdjęć rentgenowskich. Do tego celu stosuje się małe dawki promieniowania rentgenowskiego. Polega na umieszczeniu piersi na niewielkiej podstawce i odpowiednim uciśnięciu dwoma płytkami. Badanie trwa kilka minut, podczas których uzyskuje się po 2 zdjęcia każdej piersi.

ETAPY PROGRAMU:

  • podstawowy- polega na wykonaniu zdjęć mammograficznych
  • pogłębionej diagnostyki- polega na wykonaniu dodatkowych badań w celu wyjaśnienia charakteru wykrytej zmiany

Dodatkowe informacje