You need Joomla! 1.7 to run this plugin!

Działalność

Raport z akcji z okazji Dnia Matki

 

     W dniu 26 maja 2011 roku Centrum Onkologii w Bydgoszczy zorganizowało imprezę o charakterze profilaktyki onkologicznej pod hasłem „Badam się, więc mam pewność!”.
     W tym dniu wykonywane były badania mammograficzne oraz pobierana cytologia dla wszystkich chętnych kobiet.
     Na imprezie przeprowadzono szereg działań promujących tezy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.
     Upowszechniając tezę dotyczącą zażywania ruchu i uprawiania ćwiczeń fizycznych grupa chętnych pań odbyła w okolicznym parku spacer Nordic Walking wraz z nauką techniki chodzenia przeprowadzoną przez wykwalifikowanych instruktorów. W ramach edukacji dotyczącej zdrowego odżywiania zainteresowane panie korzystały z porad dyplomowanego dietetyka, połączonych z pomiarem zawartości tkanki tłuszczowej w tkankach i ustaleniem indywidualnej diety. Pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Koordynującego  przekazywali wiedzę antynowotworową i w ramach hasła „5 razy dziennie warzywa i owoce” częstowali jabłkami z uprawy ekologicznej.

  • P1010403
  • P1010404

Simple Image Gallery Extended

Dodatkowe informacje