Szanowni Państwo, Pozwolę sobie przypomnieć, że trwa kolejna edycja programu „Szkoła w profilaktyce onkologicznej”. Zapraszam do wzmożenia aktywności w tym zakresie i realizacji własnych, autorskich projektów propagujących tezy Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Podobnie jak w latach ubiegłych zamknięcie tegorocznej edycji nastąpi pod koniec bieżącego roku, natomiast wyłonienie laureatów na początku roku 2019. Pozwalam sobie dla przypomnienia załączyć Regulamin. Pozwolę sobie przypomnieć, że program realizowany jest w oparciu o porozumienie z Kuratorium Oświaty. Z poważaniem, Tomasz Mierzwa

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacyjnego

Działalność Wojewódzkiego Ośrodka Koordynacyjnego w latach 2006 - 2015 r.

Dodatkowe informacje